Zaufali nam

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich – logo Skan referencji

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Warszawa, 29 stycznia 2015 r.

REFERENCJE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą Warszawie Al. Solidarności 77 zaświadcza, że Spółdzielnia Socjalna Fado z siedzibą w Łodzi ul. Nawrot 94/96 wykonywała na zlecenie Biura w okresie październik-listopad 2014 r. zamówienie polegające na tłumaczeniu dwóch obszernych raportów Rzecznika Praw Obywatelskich na Polski Język Migowy.

Uważamy Spółdzielnie Socjalną FADO za bardzo wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zleceń w zakresie tłumaczenia na FIM. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone zlecenie zostało wykonane zgodnie z umową.

Spółdzielnia Socjalną FADO jest godna polecenia przy realizacji zleceń w zakresie dostosowywania materiałów dla osób niepełnosprawnych.

Anna Błaszczak
Zastępca Dyrektora Zespołu
Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel. centr. +48 22 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl