Zaufali nam

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych – logo Skan referencji

Departament przygotowania projektów i wdrożenia Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: CUPT. DAP.553.5.2020. EBK

 

 

REFERENCJE

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych potwierdza, że Spółdzielnia Socjalna FADO realizuje zlecenia w ramach umowy nr P026/2019-00 z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczącej doradztwa zawiązanego z zapewnieniem dostępności produktów i projektów dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Jedno ze zleceń dotyczyło przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej siedziby CUPT mieszczącej się w Warszawie przy pl. Europejskim 2.

 

Audyt został przeprowadzony przez zespół audytorów, w skład którego wchodziły osoby z niepełnosprawnościami i został zakończony raportem zawierającym rekomendacje dotyczące poprawienia stanu dostępności.

 

Zlecenie zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z warunkami Umowy i przyjęte bez zastrzeżeń.