Projekty

a11yPRESS 2020

Termin realizacji: 9 grudnia 2020

Zaproszamy na branżową konferencję (dla dziennikarzy i dziennikarek z wszelakich mediów). Konferencja z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju odbędzie się on-line (za pośrednictwem platformy Zoom).

A11yPRES 2020 odbywa się pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem wydarzenia jest Radio Łódź.

TERMIN: 17 listopada 2020 roku, we wtorek, od 11:00 do 14:00.

a11yPRESS 2020 to wydarzenie, na którym osoby zajmujące się działalnością w mediach, dowiedzą się, jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować.

Jest to spotkanie obejmujące trzy części, które odbywają się w tym samym czasie:

- a11yPRESS SCENA - 12 krótkich wystąpień opisujących różne aspekty życia i doświadczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami, w krótkich przerwach będą prezentowane wzorcowe reklamy i kampanie społeczne.


- a11yPRESS WEBINAR - prezentacje dotyczące różnych programów wsparcia ze wskazaniem w jaki sposób zwykle opowiada się w mediach o tych programach, a jak może to być robione w sposób atrakcyjny i sytuujący osobę z niepełnosprawnością w centrum wydarzeń jako podmiot a nie „przedmiot” wsparcia, prezentacje dobrych praktyk. Webinar poprowadzi ekspert ds. dostępności, Pan Piotr Kowalski, Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej „FADO”.


- a11yPRESS ROZMOWY - możliwość przeprowadzenia rozmowy z osobą z niepełnosprawnością, zadania pytań o codzienność i potrzeby oraz wsparcie – rozmowy podobne do formuły Żywej Biblioteki. Lista osób, które wyrażają chęć przedstawienia swoich doświadczeń znajduje się w formularzu Google, służącym do zapisów.

Zgłoszenia odbywają się przez formularze Google. Linki do nich są dostępne na wydarzeniu na Facebooku - https://www.facebook.com/events/446834112961559, ale wklejam również niżej:

https://forms.gle/anxfiVpcXkQjmmtJ7 - GŁÓWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://forms.gle/iYUSYefDQipa2ahZ7 - DODATKOWY FORMULARZ DO A11YPRESS2020 ROZMOWY

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!