Oferta

Audyt dostępności cyfrowej

Rysunek laptopa pod szkłem powiększającym

Nasz zespół przeprowadzi sprawdzenie dostępności strony internetowej na podstawie kryteriów sukcesu WCAG 2.0 (na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze środków UE) lub WCAG 2.1 (na potrzeby zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej). Nasi eksperci korzystają z różnych narzędzi sprawdzających, testów z użytkownikami i swojej rozległej wiedzy. Efektem audytu jest raport zawierający odniesienie do wszystkich kryteriów sukcesu.

Nie zostawimy Cię samego z wynikami audytu - możemy pomóc w ich wdrożeniu na Twojej stronie lub przygotować zupełnie nową, dostępną stronę internetową.

Jeśli jesteś koordynatorem dostępności to taki, przeprowadzony wspólnie z nami, audyt pomoże Ci w przygotowaniu planu zapewnienia dostępności.