Głównej zawartości

Protokół zdawczo - odbiorczy

spisany w dniu 17 kwietnia 2014 r. na okoliczność odbioru raportu (audytu) dostępności budynku Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, przez osoby niepełnosprawne zgodnie umową SG 109/2014 zawartą 21 marca 2014 r.

Odbioru dokumentacji złożonej na sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny W dniu 04 kwietnia 2014 r. ( L.dz. 3034 ) dokonał przedstawiciel zleceniodawcy: Grzegorz Kozieł naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny

Raport (audyt) dostępności budynku Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, przez osoby niepełnosprawne zgodnie umową SG 109/2014 zawartą 21 marca 2014 r. roku W Brzezinach przyjęto bez uwag.

 

przedstawiciel ZLECENIODAWCY
mgr Grzegorz Kozieł
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Urząd Miasta Brzeziny
Wydział Spraw Społecznych
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Oryginał dokumentu w PDF.