Głównej zawartości

Pani

Agata Gawska
Prezes Zarządu
Fundacja Aktywizacja
Ul. Tytusa Chałubińskiego 9/9A
02-004 Warszawa

 

Szanowna Pani,

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Partnerów w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania" kieruję słowa podziękowania dla Fundacji Aktywizacji za przeprowadzenie we współpracy z Spółdzielnia Socjalną FADO w dniu 13 czerwca 2017 r. szkolenia z zakresu zasady dostępności projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie z zakresu niezwykle istotnej zasady horyzontalnej dotyczącej równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami zostało przedstawione przystępnie i profesjonalnie z wykorzystaniem angażującej uczestników formy warsztatowej przy użyciu niekonwencjonalnych rekwizytów. Szkolenie w części warsztatowej pozwoliło pracownikom zaangażowanym zawodowo w niesienie pomocy osobom niesamodzielnym doświadczyć i odczuć realne a niezauważalne na pierwszy rzut oka bariery z jakimi muszą zmierzać się ich podopieczni. Natomiast szkolenie w części teoretycznej pozwoliło uczestnikom zgłębić wytyczne horyzontalne i interpretacje Instytucji Koordynującej w zakresie zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz poznać praktyczne aspekty wdrażania tej zasady w projektach, w tym w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej.

Z ogromną przyjemnością mogę polecić realizowane przez Fundację Aktywizację we współpracy z Spółdzielnia Socjalną FADO usługi szkoleniowe w zakresie tematu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tym, którzy poszukują wykwalifikowanych szkoleniowców z doświadczeniem.

 

Z poważaniem

Włodzimierz Kałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 

Oryginał dokumentu w PDF.