Drukuj 

   

Technologie na usługach niepełnosprawnych

We współczesnym świecie dostęp do informacji ma kluczowe znaczenie. Technologie informacyjno-komunikacyjne, stając się jednym z zasobów ekonomicznych, są ważnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu na polu zawodowym i osobistym. Tymczasem dostęp do zasobów informacji, których najwięcej znaleźć można dziś w internecie, jest nierówny. Prowadzi to do wykluczenia cyfrowo-informacyjnego wielu grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych. Dostrzegając ten problem, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki i Fundacja Subsidium z Łodzi, założyły Spółdzielnie Socjalną "FADO". Celem jej działalności jest zmniejszanie barier przestrzeni publicznej uniemożliwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

PRZECIW WYKLUCZENIU

Polski Związek Głuchych, jako podmiot główny Spółdzielni, jest najstarszą organizacją oferującą rehabilitację, opiekę, pomoc społeczną i animację życia kulturalnego dla osób niesłyszących. Fundacja Subsidiurn działa z kolei na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dostarcza sprzęt rehabilitacyjny i inne środki niezbędne do życia i pracy. Wspiera również niepełnosprawnych poprzez dostosowanie do ich potrzeb stanowisk pracy, lokali mieszkalnych i innych obiektów. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować pomoc, przedstawiciele obu instytucji postanowili połączyć siły i wspólnie działać.

- Ponieważ sami jesteśmy dotknięci niepełnosprawnością i na stałe współpracujemy z niewidomymi, niesłyszącymi i osobami mającymi problemy w poruszaniu się, doskonale wiemy, gdzie tkwią największe bariery. Znamy swoje możliwości i ograniczenia, dlatego świadomie możemy badać dostępność i wskazywać potrzeby osób niepełnosprawnych - mówi Maciej Kowalski, prezes Spółdzielni Socjalnej "FADO".

- Środki na założenie spółdzielni pozyskaliśmy w ramach projektu "JA-TY-MY". Pieniądze przeznaczyliśmy na zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzania audytów, nagrywania i montowania filmów w języku migowym, a także na organizację biura. Działalność rozpoczęliśmy 30 grudnia 2013 roku - dodaje.

DOSTRZEC OGRANICZENIA

Wykluczenie cyfrowo-informacyjne niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Dotknięte nim osoby nie mogą w pełni uczestniczyć w najważniejszych obszarach życia społecznego. Mają problem z korzystaniem z usług instytucji publicznych, trudniej im znależć pracę, a nawet nawiązywać nowe znajomości. Stają się bierne i wycofane. Aby zniwelować te bariery, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Wiele instytucji i firm zaczyna dostrzegać ten problem i podejmuje stosowne kroki. Pomaga im w tym Spółdzielnia "FADO", która zajmuje się szeroko rozumianym badaniem dostępności wszystkiego, co powinno być do dyspozycji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

- Na rynku istnieje wiele firm, które badają dostępność usług, ale z reguły dotyczy to osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych. My postanowiliśmy skupić się na osobach głuchych i słabosłyszących. Sprawdzamy więc dostępność miejsc, instytucji i urzędów dla tej grupy. W ramach prowadzonych prac staramy się nie tylko wskazywać bariery, na jakie napotykają użytkownicy, ale też składamy propozycje rozwiązań zaistniałych ograniczeń. Dodatkowo prowadzimy audyty obejmujące procedury związane z obsługą kienta, świadczeniem usług i innymi aspektami działalności audytowanej instytucji - mówi Maciej Kowalski. - Badamy również strony internetowe pod kątem ich dostępności. Chcemy zidentyfikować wszystkie możliwe błędy, które występują pojedynczo lub seryjnie w obrębie badanego serwisu internetowego. Zweryfikowane problemy przedstawiamy w postaci raportu, który stanowi zestaw wskazówek oraz propozycji wdrożenia konkretnych rozwiązań. Wskazujemy nie tylko odstępstwa od standardu, ale także konkretne sposoby usunięcia błędów. Dla zainteresowanych instytucji organizujemy również szkolenia ?WCAG w praktyce" (między innymi z wykorzystaniem syntezatora mowy) w celu przygotowania personelu do prowadzenia nadzoru nad prawidłową realizacją zaleceń WCAG 2.0., a więc wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych - dodaje.

Spółdzielcy udzielają też konsultacji i służą merytorycznym wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zakup produktów umożliwiających dostęp niepełnosprawnym do usług. Doradzają instytucjom w zakresie wyboru odpowiedniego sprzętu, szkolą personel, a także przeprowadzają specjalistyczne badania warunków akustycznych pomieszczeń (pomiary poziomu hałasu i drgań, projektowanie rozwiązań niwelujących niekorzystne warunki akustyczne, projektowanie akustyki pomieszczeń, doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych zwiększających komfort akustyczny).

RÓWNOŚĆ SZANS

Oferta "FADO" skierowana jest zarówno do instytucji publicznych,jaki komercyjnych. Pracownicy przeprowadzili już kilkanaście audytów instytucji publicznych i dostępności stron internetowych. 

- Nie ograniczamy się jednak tylko do monitorowania. W ramach prowadzonej działalności organizujemy kursy języka migowego, tłumaczymy też z języka polskiego na język migowy. Prowadzimy szkolenia z zakresu "uniwersalnego projektowania", rozpoznawania i eliminacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i osobistych, tworzenia warunków sprzyjających zwiększaniu dostępności usług informatycznych dla niepełnosprawnych czy też sposobów komunikowania się z osobami głuchymi i głuchoniewidomymi. Projektujemy i realizujemy filmy reklamowe i promocyjne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - mówi Maciej Kowalski.

Obecnie w Spółdzielni pracują trzy osoby na etacie,jedna osoba na pół etatu i dwie osoby na zlecenie. W planach jest jednak dalszy rozwój firmy. 

- Poprzez nasze działania chcemy doprowadzić do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. W najbliższych miesiącach zintensyfikujemy prace, aby podmioty, do których kierujemy swoją ofertę, mogły wprowadzać dobre rozwiązania, a tym samym ułatwiać życie niepełnosprawnym - podsumowuje prezes Spółdzielni.