Głównej zawartości

Projekt Absolwent IT 

logo projektu absolwent IT

Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim realizujemy projekt Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszamy na stronę projektu https://absolwentit.uni.lodz.pl/ po więcej informacji.

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2019 r. do 31.05.2021 r.

Cel główny:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację szkoleń z zakresu IT dla 500 absolwentów (300 K, 200M) Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Informacje w Polskim Języku Migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=4_pOmgFX_eI&feature=youtu.be

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt:
975 141,72 zł

 

Projekt Warsztat Lidera

logotyp warsztatu lidera

Wspólnie z Fundacją Łódź Akademicka oraz Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej realizujemy projekt Warsztat Lidera.

Zapraszamy na stronę projektu https://warsztatlidera.pl/ po więcej informacji.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Cel główny: doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizację cyklu zajęć Warsztat Lidera i miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Informacje w Polskim Języku Migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=v9oNaeHi0mg&feature=youtu.be

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.