Głównej zawartości

Wspólnie z Fundacją TUS i Fundacją Instyt Rozwoju Regonalnego realizujemy projekt Bliżej Dostepności.

Zapraszamy na stronę projektu www.blizejdostepnosci.pl po więcej informacji.

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

 Logotyp projektu - ikony niepełnosprawności na żółtym tle obok napis bliżej dostepnosći

logotypy ue i fe